KONTAKT
Bezpośredni kontakt z organizatorami

Instytut Technologii Informatycznych
w Inżynierii Lądowej L-5

+48 12 6282567 / 6282546

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska