MATERIAŁY
Aby możliwe było przeglądanie i pobieranie poniższych materiałów konferencyjnych,
wymagane jest zalogowanie się przy użyciu otrzymanej drogą mailową nazwy użytkownika i hasła.Sympozjum "BIM w Edukacji" - 30 maja 2017 r.
Prof. Peter Russell
TU Delft/RWTH Aachen
Beyond BIM: Scenarios on the impact of digital technologies

Piotr Dudek
Network Rail oraz Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
BIM w Londynie

Jacek Magiera
Politechnika Krakowska
BIM w edukacji wg strategii uczelni USA i EU oraz działania Komisji dziekańskiej ds. podstaw programowych BIM

Marek Słoński
Politechnika Krakowska
Specjalność BIM na WIL PK

Prof. Marek Salamak
Politechnika Śląska
BIM na kierunku Budownictwo w Politechnice Śląskiej

Marlena Kucz
Politechnika Poznańska
BIM w edukacji na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

Agata Glinkowska-Musiałek
Politechnika Łódzka
BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Wojciech Kopka
Politechnika Krakowska
Studia Podyplomowe „BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie” na Wydziale Architektury PK

Tomasz Owerko
Akademia Góniczo-Hutnicza
Strategia transferu wiedzy i technologii z zakresu BIM do podmiotów o zróżnicowanych potrzebach - efektywne łączenie wiedzy akademickiej, doświadczenia praktycznego i potrzeb

Krzysztof Zima
Politechnika Krakowska
BIM w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym

Warsztaty "BIM dla Inwestorów Publicznych" - 31 maja 2017 r.
Anita Oleksiak
Dyrektor Departamentu Budownictwa, Architektury i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
BIM dla inwestorów publicznych

Marek Suchocki
Autodesk, Komitet B/555 British Standards
Mandat BIM: przegląd inicjatyw i stanu legislacji państw europejskich, prace nad normą ISO 19650. „Future of Making Things in Construction"

Bohdan Lisowski
Prezes Krakowskiego Oddziału SARP
Działania Stowarzyszenia Architektów Polskich w zakresie wdrażania BIM w Polsce

Piotr Miecznikowski
Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa, EccBIM
Uwarunkowania prawne nowelizacji PZP w zakresie stosowania metodyki BIM

Rafał Bałdys
Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Narodowe Forum Kontraktowe
Kłopot z pozacenowymi kryteriami - czy zamawiający musi się znać na wszystkim?

Dariusz Kasznia
EccBIM
Oferta szkoleń Fundacji EccBIM dla podmiotów sektora publicznego. Certyfikacja kompetencji BIM

Marek Salamak
Politechnika Śląska
Technologia BrIM w systemach gospodarki mostowej

Mateusz Turecki
BUDIMEX
BIM i digital construction – przewidywalność i lepsza komunikacja. Doświadczenia Budimex SA

Jacek Magiera
Politechnika Krakowska
Wsparcie uczelni technicznych dla wdrażania BIM w Polsce: studia, studia podyplomowe, inne działania – przegląd inicjatyw i ofert

Paweł Łaguna
EccBIM
CDE – Cyfrowe platformy zarządzania inwestycją i eksploatacją, zintegrowane z modelem BIM

Inne materiały
Norma BS 1192:2007+A1:2015

AEC(UK) BIM Technical Protocol

Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystaniem produktów LIDAR i dodatkowe materiały tematyczne