PARTNERZY
JM Rektor
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Prof. Jan Kazior
www.pk.edu.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.org.pl
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
www.wbis.sggw.pl
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowej Akademii Technicznej
www.wig.wat.edu.pl
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej
www.il.pw.edu.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
www.pzitb.org.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich
www.sarp.org.pl
Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
eccbim.org
Stowarzyszenie Techników Polskich
www.stpuk.org
BiM Task Group
www.bimtaskgroup.org
BIM dla Polskiego Budownictwa
plbim.org
Builder - ogólnopolski miesięcznik dla budownictwa,
architektury i biznesu
buildercorp.pl
Portal drogowy
edroga.pl
MAT Usługi Informatyczne - kompleksowa obsługa pracowni projektowych
www.mat.net.pl
cadsoft - solutions for engineers
www.cadsoft.pl