PROGRAM
8.30-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.30
Powitanie przez władze Politechniki Krakowskiej

Wprowadzenie do tematyki spotkania
Dziekan WIL PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Departamentu Budownictwa, Architektury i Geodezji, p. Anity Oleksiak

Wystąpienie Sekretarza Generalnego PZITB, p. Wiktora Piwkowskiego

Wystąpienie Prezesa SARP, p. Mariusza Ścisło
9.30-10.15
Prof. Peter Russell, TU Delft/RWTH Aachen,
Beyond BIM: Scenarios on the impact of digital technologies
10.15-11.00
Piotr Dudek, Network Rail oraz Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii,
BIM w Londynie
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.30-12.00
Marcin Sokołowski, Skanska,
Curriculum BIM: czego firma stosująca BIM w praktyce oczekuje od absolwentów uczelni technicznych
12.00-12.20
Jacek Magiera, PK,
BIM w edukacji wg strategii uczelni USA i EU oraz działania Komisji dziekańskiej ds. podstaw programowych BIM
12.20-12.40
Marek Słoński, PK,
Specjalność BIM na WIL PK
12.40-13.00
Prof. Marek Salamak, PŚl
BIM na kierunku Budownictwo w Politechnice Śląskiej
13.00-14.00
Przerwa obiadowa
14.00-14.20
Marlena Kucz, PP
BIM w edukacji na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP
14.20-14.40
Agata Glinkowska-Musiałek, PŁ
BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
14.40-15.00
Wojciech Kopka, PK
Studia Podyplomowe „BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie” na Wydziale Architektury PK
15.00-15.20
Tomasz Owerko, AGH
Strategia transferu wiedzy i technologii z zakresu BIM do podmiotów o zróżnicowanych potrzebach - efektywne łączenie wiedzy akademickiej, doświadczenia praktycznego i potrzeb
15.20-15.40
Krzysztof Zima, PK
BIM w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym
15.40-16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
Panel dyskusyjny, wnioski, podsumowanie. „Manifest Edukacyjny BIM w Polsce”
17.00-18.00
Mini-bankiet
8.30-9.15
Rejestracja uczestników
9.15-9.45
Powitanie przez władze Politechniki Krakowskiej

Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK
dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Departamentu Budownictwa, Architektury i Geodezji, p. Anity Oleksiak

Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Posła na Sejm RP dr. Pawła Pudłowskiego

9.45-12.40
Część teoretyczno-prawna
9.45-10.30
Marek Suchocki, Autodesk, Komitet B/555 British Standards,
Mandat BIM: przegląd inicjatyw i stanu legislacji państw europejskich, prace nad normą ISO 19650. „Future of Making Things in Construction”
10.30-10.45
Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny PZITB,
Komitet BIM PZITB i wsparcie Związku w zakresie szkoleń/edukacji BIM dla inżynierów
10.45-11.00
Bohdan Lisowski, Prezes Krakowskiego Oddziału SARP,
Działania Stowarzyszenia Architektów Polskich w zakresie wdrażania BIM w Polsce
11.00-11.20
Przerwa kawowa
11.20-11.40
Piotr Miecznikowski, Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa, EccBIM
Uwarunkowania prawne nowelizacji PZP w zakresie stosowania metodyki BIM.
11.40-12.00
Rafał Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Narodowe Forum Kontraktowe
Kłopot z pozacenowymi kryteriami - czy zamawiający musi się znać na wszystkim?
12.00-12.20
Dariusz Kasznia, EccBIM,
Oferta szkoleń Fundacji EccBIM dla podmiotów sektora publicznego. Certyfikacja kompetencji BIM
12.20-12.40
Robert Lach, Rada ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministerstwie Cyfryzacji ,
Jak zamienić szare na złote, czyli mix LIDARu, CityGML, BIM i Infrastruktury Informacji Przestrzennej – propozycja projektu do włączenia do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
12.40-17.00
Część praktyczna: implementacje i pokazy zastosowań BIM
12.40-13.00
Marek Salamak, Politechnika Śląska,
Technologia BrIM w systemach gospodarki mostowej
13.00-14.00
Przerwa obiadowa
14.00-14.20
Paweł Łaguna, EccBIM
CDE – Cyfrowe platformy zarządzania inwestycją i eksploatacją, zintegrowane z modelem BIM
14.20-14.40
Paweł Wierzowiecki, Graph’It Studio
City Information Model – pierwszy krok w rozwoju "smart city"
14.40-15.00
Marcin Sokołowski, Skanska SA
Jak wykorzystanie technologii BIM wpływa na współpracę oraz przebieg procesu inwestycyjnego?
15.00-15.20
Mateusz Turecki, BUDIMEX
BIM i digital construction – przewidywalność i lepsza komunikacja. Doświadczenia Budimex SA
15.20-15.40
Jacek Magiera, Politechnika Krakowska
Wsparcie uczelni technicznych dla wdrażania BIM w Polsce: studia, studia podyplomowe, inne działania – przegląd inicjatyw i ofert
15.40-16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
Tomasz Musialik, Piotr Verey, MAT Usługi Informatyczne,
BIM dla infrastruktury – praktyczny pokaz „na żywo” możliwości oprogramowania BIM
17.00-18.00
Mini-bankiet