SPONSORZY
W trakcie pierwszego Sympozjum „BIM w edukacji” nie przewidujemy sesji sponsorowanej ani możliwości przedstawienia oferty dla edukacji. Spotkanie to planujemy całkowicie poświęcić programom i metodyce nauczania BIM a nie oprogramowaniu czy sprzętowi komputerowemu.
Warsztaty „BIM dla inwestorów publicznych” zgromadzą przedstawicieli różnych instytucji, urzędów, samorządowców i inne zainteresowane podmioty i są doskonałą okazją promocyjną do zaprezentowania oprogramowania, sprzętu i oferty szkoleń skierowanych do tych podmiotów. Przewidujemy możliwość wykupienia trzech rodzajów pakietów sponsorskich:
  1. Pakietu „Warsztaty/szkolenia” – dla firm zainteresowanych zaoferowaniem uczestnikom spotkania możliwości odbycia dedykowanych warsztatów/ szkolenia w siedzibie firmy Sponsora; organizatorzy umieszczają na stronie konferencji odnośnik/przekierowanie do strony zapisów Sponsora, umieszczają logo Sponsora na stronie konferencji i w materiałach promocyjnych wręczanych uczestnikom.
  2. Pakietu „Podstawowego”, dla firm zainteresowanym wykupieniem miejsca wystawowego (stolik na rozstawienie sprzętu, miejsce na roll-upy); w ramach pakietu Podstawowego organizatorzy oferują umieszczenie na stronach konferencji i w materiałach promocyjnych logo Sponsora; w pakiet włączony jest opcjonalnie pakiet „Warsztaty/ szkolenia”; Sponsor może dostarczyć organizatorom swoje materiały promocyjne, które będą dystrybuowane wśród uczestników.
  3. Pakietu „Rozszerzonego”, który obejmuje opcje pakietu Podstawowego oraz dodatkowo możliwość uczestnictwa w sesji promocyjnej i przedstawienia krótkiego referatu promocyjnego skierowanego do uczestników Warsztatów; w pakiet włączony jest opcjonalnie pakiet „Warsztaty/szkolenia”.
Uwaga: z racji bogatego programu, organizatorzy są w stanie przyjąć zgłoszenia jedynie na 6 pakietów Rozszerzonych.

Firmy zainteresowane sponsoringiem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia - nawiążemy kontakt celem ustalenia warunków finansowych.
Pakiet: